KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

14.09.2016

Konkurs ofert 03/2016

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na „Utworzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
Poniżej ogłoszenie o konkursie, formularz ofertowy i proponowany układ.
Oferty można przesłać do dnia 20 września 2016r.
 
 
13.09.2016

Zmiana godzin pracy biura!!!

Z powodu udziału pracowników biura w szkoleniu w dniu 13 września (wtorek), biuro będzie nieczynne. 
Za utrudnienia przepraszamy!!
08.09.2016

I edycja Świeta Lasu w Kaletach

Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję festynu rodzinnego Święto Lasu, który odbędzie się 24 września br. w Kaletach na terenie Ichtioparku ul. Fabryczna.
Festyn organizowany w ramach planu komunikacji LSR.
Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD odwiedzającym nas turystom.
Podczas święta nie może zabraknąć formy edukacji dla dzieci i dorosłych i leśnych zabaw czy prezentacji lokalnych produktów oraz degustacji potraw typowych dla regionu Śląskiego z mottem przewodnim "daru lasu".
Szczegóły wydarzenia na załączonym plakacie.
 
Serdecznie zapraszamy!!!
 
 
 
08.09.2016

Zmiana wzorów wniosków w ramach poddziałania 19.2

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informuję, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

więcej
06.09.2016

Konkurs ofert 02/2016

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura LGD z zakresu tworzenia biznes planów. Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 16 września 2016r.