KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

23.02.2016

Zaproszenie na spotkanie Rękodzielników

Drodzy Rękodzielnicy!
Zapraszamy Was na spotkanie, które odbędzie się 7 marca o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia (Koszęcin, ul. Sienkiewicza 1)
Serdecznie zapraszamy!!!
 
17.02.2016

KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

"Leśna Kraina - tu warto przyjechać"

Terminy zgłoszeń: 17.02 - 17.03

Tematyka: Architektura, Przyroda, Tradycja

Szczegóły konkursu w poniższych dokumentach oraz na załączonym plakacie!

Czekamy na Wasze zdjęcia! ;)

 
 
Karta zgłoszenia                        PDF
16.02.2016

Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd

12 lutego 2016 roku odbyło się Zebranie Zarządu, na którym zatwierdzono Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok. Podjęto również uchwałę o zatwierdzeniu planu budżetu i planu działania na I półrocze 2016 roku.
Wszystkie dokumenty są dostępne w biurze LGD.
 
02.02.2016

Zapraszamy wszystkich rękodzielników do zgłaszania się do naszej bazy rękodzielników

Poszukujemy utalentowanych oryginalnych osób tworzących rękodzieło.

Stowarzyszenie umożliwia wystawienie się (aktywną promocję wyrobów rękodzielniczych) na targach i wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą oraz zaprasza rzemieślników aby poprowadzili warsztaty, na których prezentują swoje produkty i kształcą w sztuce wytwarzania rękodzieł uczestników zajęć (społeczność lokalną).
Więcej informacji na załączonym plakacie.
 
 
Zgłaszać można się za pośrednictwem Karty zgłoszeniowej
Wypełnioną kartę prosimy przesłać na maila: biuro@lesnakrainalgd.pl
 
 
22.01.2016

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

Przedstawiamy Państwu Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022, nad którą pracownicy biura intensywnie pracowali przez ostatnie pół roku. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.
Zapraszamy do lektury! ;)
LSR