KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

23.11.2015

Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków!!!

Przypominamy o zmianie terminu Walnego Zebrania Członków!
 
 

Zebranie odbędzie się dnia 1 grudnia 2015r. na „Zamku w Toszku (ul. Zamkowa 10).

I termin wyznacza się na godzinę 16.00, II termin godz. 16.15.
 
 
Porządek posiedzenia pozostaje bez zmian. 
 
 
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane ze zmianą terminu!!!
19.11.2015

UWAGA!!! Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków!!!

W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentów dotyczących Rady termin Walnego Zebrania Członków został zmieniony.
 

Zebranie odbędzie się dnia 1 grudnia 2015r. na „Zamku w Toszku (ul. Zamkowa 10).

I termin wyznacza się na godzinę 16.00, II termin godz. 16.15.
 
 
Porządek posiedzenia pozostaje bez zmian. 
 
 
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane ze zmianą terminu!!! 
 
 
 
więcej
10.11.2015

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się dnia 24 listopada 2015r. na „Zamku w Toszku (ul. Zamkowa 10).

I termin wyznacza się na godzinę 16.00, II termin godz. 16.15. więcej
23.10.2015

Podsumowanie konsultacji społecznych w Zbrosławicach

W dniu wczorajszym spotkaliśmy się z mieszkańcami 16 gmin aby podsumować wyniki konsultacji społecznych. Podczas spotkania zaprezentowano Raport końcowy i przedstawiono opracowane prze Biuro LGD cele i przedsięwzięcia, które zostaną zamieszczone w naszej LSR.
Do zaprezentowanej analizy SWOT uczestnicy spotkania wprowadzili kilka uwag. Natomiast przedstawione cele i przedsięwzięcia zostały zaakceptowane jako w pełni wyczerpujące oczekiwania przyszłych beneficjentów.
Poniżej zamieszczamy prezentację z wczorajszego spotkania oraz cele LSR. Do czasu zaakceptowania LSR na Walnym Zgromadzeniu Członków LGD można wnosić uwagi do prezentowanych przez nas materiałów. Najbliższe Walne Zebranie Członków planowane jest na koniec listopada br.
 
 
20.10.2015

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne!!!!

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia, mieszkańców gmin obszaru LGD oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, na spotkanie podsumowujące gminne konsultacje społeczne. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 października br. w Zbrosławicach w Centrum Usług Publicznych, ul. Oświęcimska 2, o godz. 16.00.