KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

13.10.2015

Podwójna kontrola!!!

Wczorajszy dzień zaskoczył nas wszystkich zimą w październiku :-) nas w biurze dodatkowo podwójną kontrolą.

Pierwsza kontrola była przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy z Częstochowy, miło nam poinformować ,że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Druga była przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i dotyczyła realizacji poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020. To już druga kontrola z tego zakresu przed nami jeszcze trzecia na koniec realizacji operacji. Zaszczyt kontrolowania akurat naszego LGD przypadł nam na typowaniu w Warszawie 28 sierpnia br. Z dumą stwierdzamy, że ta kontrola również nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości z tym większym zapałem kontynuujemy nasze prace nad Lokalną Strategią Rozwoju.
 
12.10.2015

Spotkanie podsumowujące gminne konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia, mieszkańców gmin obszaru LGD oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, na spotkanie podsumowujące gminne konsultacje społeczne. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 października br. w Zbrosławicach w Centrum Usług Publicznych, ul. Oświęcimska 2, o godz. 16.00.

 

Program spotkania

09.10.2015

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących opracowania LSR

Prezentujemy wyniki z pierwszych spotkań ze społecznością lokalną. Poniżej zamieszczamy Raport  z konsultacji społecznych, który zawiera projekt analizy SWOT dla obszaru planowanego do objęcia LSR oraz propozycję celów i przedsięwzięć w nowym okresie programowania 2014-2020 przygotowany przez firmę Support2B. Zamieszczamy również diagnozę obszaru przygotowaną przez biuro LGD. Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu.

Raport z konsultacji społecznych

Diagnoza obszaru

Karta uwag do Diagnozy obszaru

Analiza SWOT LGD

Karta uwag do Analizy SWOT

Cele i przedsięwzięcia LSR

Karta uwag do Celów i przedsięwzięć LSR

 

Na uwagi, sugestie, pytania czekamy do 20 października br,. do godz. 13:00.

Materiał opracowany po wnoszeniu uwag zaprezentujemy 22 października na spotkaniu podsumowujących gminne konsultacje społeczne w Zbrosławicach. Szczegóły dotyczące spotkania zamieścimy w przyszłym tygodniu na naszej stronie internetowej.

 
30.09.2015

PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA - konferencja

Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD zaprosili nasze Stowarzyszenie do udziału w konferencji pt. „PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA”, która odbyła się 30 września 2015 r. w Koszęcinie w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny więcej
30.09.2015

Zakończenie badania ankietowego

Szanowni Państwo, wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie diagnozującej problemy i potrzeby w środowisku lokalnym oraz za wypełnianie kart propozycji projektu. Zebrane wyniki wykorzystamy do tworzenia LSR. Z opracowanymi wynikami będą mogli zapoznać się Państwo w Raporcie Końcowym, który wkrótce opublikujemy.