KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

22.09.2015

Materiał informacyjny nt. "Leśnych warsztatów" w gminie Pyskowice

Podczas warsztatów odbywających się w gminie Pyskowice odwiedziła nas już po raz kolejny Telewizja TVT.
Zapraszamy do obejrzenia ciekawego materiału! Znajdziecie w nim informacje dotyczące tworzonej przez nasze biuro lokalnej strategi rozwoju oraz prowadzonych konsultacji społecznych. Start od 3.22 min.
 
18.09.2015

Dziękujemy za "Leśne Warsztaty"!

16 września zakończyliśmy cykl 16 warsztatów – konsultacji społecznych dotyczących opracowania LSR na lata 2014-2020. W ostatnich dniach spotykaliśmy się z mieszkańcami wszystkich naszych gmin, którzy podczas spotkań reprezentowali cztery sektory.

więcej
17.09.2015

Leśne Warszaty w gminie Rudziniec

W dniu 16 września w gminie Rudziniec przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut.
więcej
16.09.2015

Leśne Warszaty w gminie Pawonków

W dniu 15 września w gminie Pawonków przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Pawonków - Henryk Swoboda.
więcej
16.09.2015

Kontrola!

W dniu 9 września podczas trwania "Leśnych Warsztatów" - konsultacji społecznych w gminie Herby pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego przeprowadzili kontrolę realizacji planu włączenia społeczności lokalnej przez naszą LGD. Nasza działalność została oceniona pozytywnie.