KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

15.09.2015

Ostatnie Leśne Warsztaty w gminie Rudziniec!

Już jutro zapraszamy na ostatnie Leśne Warsztaty w gminie Rudziniec! 16 września o godz. 14.00 w Sala Sesyjna Urzędu Gminy Rudziniec!
15.09.2015

Za nami Leśne Warsztaty w gminie Koszęcin!

W dniu 14 września w gminie Koszęcin przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Koszęcin - Grzegorz Ziaja. więcej
14.09.2015

Za nami Leśne Warsztaty w gminie Kochanowice!

W dniu 11 września w gminie Kochanowice przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy.
więcej
11.09.2015

Za nami Leśne Warsztaty w gminie Zbrosławice!

W dniu 10 września w gminie Zbrosławice przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Zastępca Wójta Gminy - Katarzyna Sosada. więcej
10.09.2015

Leśne Warszaty w gminie Herby

W dniu 9 września w gminie Herby przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt gminy Herby - Roman Banduch.
więcej