KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

07.09.2015

Leśne Warszaty w gminie Miasteczko Śląskie

W dniu 4 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Burmistrz Gminy Miasteczko Śląskie Krzysztof Nowak.
 
więcej
07.09.2015

Leśne Warszaty w gminie Ciasna

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty!!
Tym razem będziemy w gminie Ciasna już we wtorek (8 września) w Urzędzie Gminy. Zaczynamy o godz. 12.00.
07.09.2015

Leśne warsztaty gmina Herby!

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty!!
Tym razem będziemy w gminie Herby już w środę (9 września) w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Herbach. Zaczynamy o godz. 14.00.
04.09.2015

Leśne Warsztaty w gminie Wielowieś

W dniu 2 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
więcej
04.09.2015

Leśne Warszaty w gminie Pyskowice

W dniu  3 września w w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Burmistrz Gminy Pyskowice Wacław Kęska. więcej