KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

03.09.2015

Umowa o przyznanie pomocy - wsparcie przygotowawcze

Informujemy, że Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek dotyczący wsparcia przygotowawczego. Tym sposobem "Leśna Kraina Górnego Śląska" otrzyma 154 000, 00 zł na działania służące opracowaniu LSR na lata 2014-2020. Podpisanie Umowy nastąpi w środę 9 września br. w Urzędzie Marszałkowskim.

02.09.2015

Leśne Warszaty w gminie Miasteczko Śląskie

Zapraszamy na kolejne warsztaty, które odbędą się 4 września w gminie Miasteczko Śląskie w Miejskim Ośrodku Kultury  w Miasteczku Śląskim od godz. 14.00.
02.09.2015

Leśne Warszaty w gminie Pyskowice

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w gminie Pyskowice, które odbędą się 3 września w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego od godz. 10.00
01.09.2015

Leśne Warsztaty w gminie Wielowieś

2 września odbędą się konsultacje społeczne w gminie Wielowieś.
Warsztaty rozpoczynają się o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi.
31.08.2015

Leśne Warszaty w Gminie Pilchowice

W dniu  31 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Wilczy (gmina Pilchowice) przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla.
więcej