KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

26.08.2015

Ankieta i karta propozycji projektu

Tylko do 15 września można wypełniać ankiety i karty propozycji projektu, które pomogą nam w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
więcej
19.08.2015

Materiał informacyjny o działaniach Leśnej Krainy w Telewizji TVT

Podczas warsztatów odbywających się w gminie Toszek odwiedziła nas Telewizja TVT.
Zapraszamy do obejrzenia ciekawego materiału! Znajdziecie w nim informacje dotyczące tworzonej przez nasze biuro lokalnej strategi rozwoju oraz prowadzonych konsultacji społecznych.
 
17.08.2015

Leśne Warsztaty w gminie Toszek

W dniu 13 sierpnia w Urzędzie Miasta w Toszku przeprowadziliśmy kolejne leśne warsztaty czyli konsultacje społeczne dotyczące przyszłego okresu programowania 2014 - 2020.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu LGD Piotr Leksy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Toszek Pani Zdzisława Mrózek.
więcej
13.08.2015

Leśne Warsztaty w gminie Sośnicowice za nami!

W dniu 12 sierpnia przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w gminie Sośnicowice.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Piotr Leksy oraz Burmistrz Miasta Sośnicowice Marcin Stronczek. więcej
10.08.2015

Mamy nową stażystkę!!!

Od 3 sierpnia 2015 r. w naszym biurze pracuje stażystka - Wioletta Gansiniec. Można się z nią skontaktować pod numerem 34 373 52 95.