KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

06.08.2015

Zapytanie ofertowe nr 03/2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Leśna Kraina Górnego Śląska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru obejmującego teren 16 gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.

więcej
05.08.2015

Leśne Warsztaty w gminach Tworóg i Kalety za nami!

W dniach 3 i 4 sierpień przeprowadziliśmy pierwsze konsultacje społeczne w gminie Tworóg i Kalety.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Piotr Leksy oraz przedstawiciele władz samorządowych gminy w Gminie Tworóg Wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz w Gminie Kalety Burmistrz Klaudiusz Kańdzia.
 
 
więcej
27.07.2015

Karta propozycji projektu

W poniższej KARCIE prosimy przedstawić jakie projekty, państwa zdaniem, mogłyby być realizowane uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań podejmowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe lub gminy. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.       Karta propozycji projektu
26.07.2015

ANKIETA - Diagnoza problemów i potrzeb w środowisku lokalnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020.
Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa śląskiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców. więcej
24.07.2015

Poszukujemy stażysty do naszego biura!

 Szukamy osoby do pracy biurowej w Stowarzyszeniu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Staż z PUP Lubliniec.

więcej