KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

22.07.2015

Materiał informacyjny nt. LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

Zapraszamy do obejrzenia materiału informacyjnego nt. LGD "Leśna Kraina górnego Śląska" zrealizowanago przez tv TG Stacja ( start od 4:23 minuty )
 
 

 
17.07.2015

Wniosek wsparcie przygotowawcze

W dniu wczorajszym złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego wniosek o przyznanie pomocy PROW na lata 2014-2020. Działanie: 19 Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze.
16.07.2015

LOGO "Leśna Kraina Górnego Śląska"

Mamy już logo Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Logo składa się z czterech kół oznaczających czterosektorowość LGD.
Kolorystyka oparta została na kolorystyce logo Ślaskiego. Poszczególne barwy odnoszą się do zakresów aktywności LGD i woj. Sląskiego; kolor żółty oznacza turystykę sakralna, kolor niebieski- kulturowa, czarny- industrialna. Główny nacisk jest położony jednak zgodnie z potencjałem rejonu na promocje turystyki aktywnej, terenów naturalnych, rekreacji, aktywnego wypoczynku, które symbolizuje kolor zielony.
16.07.2015

Konferencja prasowa

W dniu 15 lipca 2015r. odbyła się w Urzędzie Miasta Miasteczko Śląskie konferencja prasowa dotycząca perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
Podczas konferencji Prezes Zarządu Piotr Leksy zaprezentował zebranym Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" wraz z danym podstawowymi Stowarzyszenia. Poinformował o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez LGD. Przedstawił harmonogram najbliższych działań Stowarzyszenia w szczególności prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014-2020.
Poniżej notatka prasowa do wykorzystania.
 
14.07.2015

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" rozpoczyna pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju 16 gmin zrzeszonych w LGD.
 
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, w szczególności: przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz rolników na konsultacje społeczne do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
 
więcej