KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

10.07.2015

Konferencja prasowa

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” konferencję prasową dotyczącą perspektywy finansowej 2014 -2020. Konferencja odbędzie się dnia 15 lipca 2015r. o godz. 11:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8.

Podczas konferencji przedstawimy założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 oraz plan budowania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.

09.07.2015

Fan page na Facebook-u

Zapraszamy do polubienia naszego fan pag'a na Facebooku:
 
 
 
 
 
 
03.07.2015

Spotkanie informacyjne dla przedstwicieli nowych Gmin

W dniu 2 lipca 2015r. w Pyskowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli nowych Gmin, które dołaczyły do LGD tj. Kalety, Pyskowice, Miasteczko Śląskie i Zbrosławice. Na spotkaniu omówiono załozenia programu LEADER oraz przedstawiono co to jest LGD. Podczas spotkania zaprezentowano również doświadczenie LGD w poprzednich okresach programowania.
17.06.2015

Spotkanie koordynatorów LGD

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie wszystkich Koordynatorów gminnych LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Spotkanie odbędzie się dnia 24 czerwca w Wielowsi o godz. 14 (Biblioteka, ul. Głowna 1).
Podczas spotkania omówimy rolę koordynatorów LGD w przygotowywaniu LSR na nowy okres programowania 2014-2020.

12.06.2015

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Zapraszamy podmioty z sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Status Członka LGD otrzymują podmioty, które złożyły pisemną deklarację o współpracy z LGD i otrzymały tytuł Członka mocą uchwały Zarządu, a także wpłaciły w ciągu 14 dni od daty uchwały składkę jednorazową wynoszącą 10zł. Termin opłacenia pierwszych składek ustala się na dzień 15 lipca 2015r.

Poniżej do pobrania deklaracja współpracy.
 
 
Instrukcja wypełniania:

więcej