KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

11.06.2015

Protokół Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zachęcamy do zapoznania się z treścią protokołu z Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w Pyskowicach w dniu 20 maja 2015r. 

więcej
03.06.2015

Strona www i biuro Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, ze strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" jest już aktywna!

Do biura Stowarzyszenia zapraszamy od dnia 1 lipca 2015r. do Koszęcina, ul. Sienkiewicza 1

więcej