KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

08.08.2016

Nabory RPO WSL 9.1.4 i 9.2.4

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił najbliższe nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. więcej
05.08.2016

Zestawienie ofert konkurs ofert 01/2016

Poniżej zamieszczamy zestawienie ofert złożonych w konkursie ofert nr 01/2016 na Kompleksową  organizację  imprezy  plenerowej  „Święto  Lasu”  dla  Stowarzyszenia  LGD  „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Zestawienie ofert konkurs ofert 01/2016


27.07.2016

Konkurs ofert 01/2016

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na kompleksową organizację imprezy plenerowej "Święto Lasu". Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 3 sierpnia 2016r.
 
 
 
13.07.2016

Spotkanie Kierowników Osrodków Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z gminami członkami będzie się ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPOWSL poddziałanie 9.1.5 Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy Wójtów oraz/lub Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej na spotkanie robocze w sprawie zakresu wnioskowanej aplikacji oraz możliwych działań.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lipca br. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16– sala posiedzeń Rady Gminy/parter.

 

01.07.2016

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego oraz numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Nowy numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Tworogu
nr 12 8466 0002 0000 5630 2000 0001
 
Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat składek członkowskich.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.