KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

ul. Leśna 2
42-286 Koszęcin

NIP:5751887940

Tel.: 34 373 52 95

Fax: 34 373 52 95


e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl


Biuro czynne od Pn - Pt

w godzinach 8:00 - 16:00


Nr konta LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (Bank Spółdzielczy w Tworogu)
12 8466 0002 0000 5630 2000 0001ZESPÓŁ BIURA Leśnej Krainy

Dyrektor Biura
Piotr Leksy

e-mail: piotrleksy@lesnakrainalgd.pl

tel. 693 399 332


Specjalista ds. wdrażania LSR

Agata Reich-Burek

e-mail: a.burek@lesnakrainalgd.pl

tel. 791 584 307
 
 

Specjalista ds. animacji lokalnej i księgowości

Katarzyna Ochman-Sozańska

e-mail: k.sozanska@lesnakrainalgd.pl

tel. 791 584 308

 

Specjalista ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji

Michał Marciniak

e-mail: m.marciniak@lesnakrainalgd.pl

tel. 34 373 52 95

 


 

FORMULARZ KONTAKTOWY