KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Organy

Zarząd Stowarzyszenia
 1. Piotr Leksy – Prezes
 2. Maciej Gogulla – Wiceprezes

 3. Zbigniew Seniów - Wiceprezes
 4. Franciszek Sufa - Skarbnik

 5. Roman Banduch – Członek Zarządu

 6. Krzysztof Obrzut - Członek Zarządu

 7. Wiesław Olszewski - Członek Zarządu

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"


Rada

 1. Aleksandra Skwara - Przewodnicząca Rady
 2. Marzena Koza - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Eugeniusz Ptak - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Iwona Burek - Członek Rady
 5. Pelagia Matuszek - Członek Rady
 6. Jakub Zych - Członek Rady
 7. Michał Napieralski - Członek Rady
 8. Mateusz Wrzyciel - Członek Rady
 9. Paweł Gaida - Członek Rady
 10. Agata Nocon - Członek Rady
 11. Krystyna Szpila - Członek Rady
 12. Radosław Makowczyński - Członek Rady
 13. Grzegorz Poloczek - Członek Rady
 14. Magdalena Rekus - Członek Rady
 15. Michał Ukleja - Członek Rady
Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"
 
 

Komisja Rewizyjna

 1. Grzegorz Kupczyk - Członek Komisji

 2. Andrzej Domagała – Członek Komisji

 3. Anna Kokot – Członek Komisji

Regulamin Rady - Organu Decyzyjnego Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"
 
 
Walne Zebranie Członków
 
 Lista członków Walnego Zebrania znajduję się w zakładce Członkowie